Uykusuzluk ve Yorgunluk Farkındalığı


[ TEKLİF İSTE ]

Eğitimin amacı: Uykusuz ve yorgun araç kullanmanın yarattığı tehlikeleri tanıma ve önlem alma yöntemlerini öğrenme.

Fayda: Yoğun şekilde araç kullanan personelin daha verimli çalışması, işine konsantre olmasını sağlayacak detaylarla verim artırılması ve kazalardan uzak kalınması. İş gücü ve maddi kayıplar ve tazminatların önüne geçilmesi.

Hedef: Araç ile yoğun mesai harcayan tüm personel

Yöntem: Uzaktan Eğitim (e-learning)

Süre: 30 dakika (yer ve zaman bağımsız)

Materyal: Video, sunum ve sesli anlatım

Tazeleme: Her yıl tekrarlanmalıdır.

Personel Uykusuzluk ve Yorgunluk Eğitimi neden almalı?

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde tanımlanan İşverenin Genel Yükümlülüğü ve çalışanların mesleki risklerinin ile ilgili 7. Madde gereğince: İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. İşini yerine getirmek için araç kullanan her personel bu eğitimleri almalıdır.

Leave a Comment