Sürücü ve Operasyon Denetimleri

Farklı sektörlerde hizmet veren firmaların sahadaki araç kullanan personellerinin denetlenmesi ve gözlemlerin yapılarak raporlanması.

Raporlanan veriler ışığında gerekirse ilgili personele sürücü eğitimleri planlanması ve sürücü karnelerinin oluşturulması.

Leave a Comment