Takograf eğitiminin zorunlu olup olmadığı merak edilirken bir yandan teknolojik gelişmeler ışığında Takograf özellikleri de değişmekte ve sürücüler dijital, akıllı takograflara geçişlerde sorunlar yaşamakta. Bir çok firma sürücülerin ufak hatalarından kaynaklı her yıl binlerce lira cezalar ödemekte, yurt dışı çalışan firmalarda bu cezalar çok daha ağır olmaktadır.

Peki Takograf Eğitimi kimler tarafından alınmalı?

AETR  (Uluslar arası Karayolu Taşımacılığında çalışan mürettebatın çalışma koşularına dair Avrupa Sözleşmesi) sözleşmesine göre;Taşıma şirketleri, yükü taşınan şirketler, forwarder’lar, tur operatörleri, taşıma yüklenicileri, alt yükleniciler ve sürücü ajansları, bu sözleşmede belirtilen kurallara uygun çalışılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Belirtilen firmaların operasyon sorumlularının ve filo yöneticilerinin eğitim alması gerekli, sürücülerin eğitim alması ise zorunludur. Sürücünün gerekli eğitimi almadığı tespit edildiğinde, ceza sadece şirkete kesilecektir.Konu ile ilgili yasal dayanaklar aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. AETR sözleşmesi, takograf konusu ile ilgili başta teknik konular olmak üzere, AB 3821/85 EEC yönetmeliğine atıf yapmaktadır.3821/85 EEC Yönetmeliği, 165/2014 EU yönetmeliği tarafından yürürlükten kaldırmıştır.165/2014 EU yönetmliği , uluslar arası sözleşmelerde ve konu ile ilgili mevzuatta 3821/85 EEC yönetmeliğine yapılan atıfların, otomatik olarak 165/2014 EU yönetmeliğine yapılmış sayılacağını da hükme bağlamıştır.

Sürücülerin Takograf Eğitimi alması zorunlu mu?

Firmalar sürücülerine takograf kullanımı konusunda eğitim vermek, verdirmek ve talep edildiğinde bunu belgelemekle yükümlüdürler.

21 Mayıs 2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik, AETR Sözleşmesi, AB nin 3821/85/EEC ve 561/2006 EC yönetmelikleri ve bu yönetmeliklerde değişiklik yapan çeşitli yönetmeliklere dayandırılarak hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuştur.

Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 98; B) bendi a) alt bendi 4) fıkrası:

Yük ve yolcu nakliyatı  yapan kuruluş  yetkililerinin, şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı  hareketlerini izlemeleri ve kuralları  ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, gerektiğini belirtmektedir

AETR (Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Çalışan Mürettebatın Çalışma Koşullarına Dair Avrupa Sözleşmesi) sözleşmesi, Madde 11, 1 nci bend:

Müteşebbisler,  taşıma operasyonlarını bu sözleşmenin kurallarına uygun şekilde organize etmeli, sürücülere, kurallara uygun hareket edebilmeleri için gerekli talimatları vermelidirler.

AB, 560 /2006 EC (Karayolu Taşımacılığı ile ilgili bazı sosyal  mevzuatın harmonizasyonu Yönetmeliği)

Madde10 :
 2.Taşıma şirketi, paragraf 1 de belirtilen sürücülerin çalışma sürelerini, 821/85 EEC yönetmeliği ve bu yönetmeliğin II bölümünde belirtilen esaslar uygun olacak şekilde organize etmelidir. Taşıma şirketi, 3821/85 EEC Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin II bölümünde belirtilen kurallara uyulması için, sürücüleri iyice bilgilendirmeli ve düzenli olarak kontrol etmelidir.

4. Taşıma şirketleri, yükü taşınan şirketler ,  forwarderler,  tur operatörleri, ana yükleniciler ve alt yükleniciler ile sürücü ajansları, tüm taşıma faaliyetlerini bu yönetmelikte belirtilen esaslara uyacak şekilde organize etmelidirler.

AB ,3821/85 EEC (Karayolu taşımacılığında kullanılan takograf cihazları yönetmeliği) yönetmeliği, 
Madde 13;

İşveren ve sürücüler, bir taraftan takografın, diğer taraftan araç bir dijital Takograf ile donatılmış ise, bu takografı kullanmak için gerekli olan sürücü kartının doğru şekilde çalışmasını ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaklardır.

AB,165/2014 EU (Karayolu taşımacılığında kullanılan Takograf cihazları yönetmeliği), 3821/85 EEC Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır.Madde 33;

Leave a Comment