Takograf ve Çalışma Saatleri


[ TEKLİF İSTE ]

Eğitimin amacı: Takograf kurallarının öğrenilmesi, çalışma saatlerine uyularak daha verimli ve trafik kurallarına uygun hareket edilmesi. Yurt içi ve yurt dışı trafik cezalarına karşı doğru zaman planlaması yapma.

Fayda: Sürücülerinin çalışma ve sürüş saatlerine uymasıyla trafik kazalarının ve doğru uygulamalarla yurt içi ve yurt dışında yüklü miktardaki trafik cezalarının ortadan kaldırılması.

Hedef: Filo birimleri yönetici ve çalışanları, 3,5 ton üzeri araç kullanan tüm sürücüler (Kamyon, Otobüs, Tır)

Yöntem: Uzaktan Eğitim (e-learning)

Süre: 1 saat (yer ve zaman bağımsız)

Materyal: Video, sunum ve sesli anlatım

Tazeleme: Her yıl tekrarlanmalıdır.

Personel Takograf Eğitimi neden almalı?

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde tanımlanan İşverenin Genel Yükümlülüğü ve çalışanların mesleki risklerinin ile ilgili 7. Madde gereğince: İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. İşini yerine getirmek için araç kullanan her personel bu eğitimleri almalıdır.

Leave a Comment